Bemutatkozás

Pár mondatban rólunk

Üdvözöljük a SÁRVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG NONPROFIT KFT. weboldalán!

SÁRVÁRI VÁROSGONDNOKSÁG NONPROFIT KFT.-t 1992-ben alapította Sárvár Város Önkormányzata. A Kft. törzstőkéje: 92 260 000 Ft. Feladata Sárvár város területén a távhőszolgáltatás és használati melegvíz ellátás, folytatva a korábban a Vas Megyei Távhőszolgáltató Vállalat által végzett tevékenységet.

A Kft.-t Pintér László ügyvezető igazgató irányítja. A tulajdonosi kontrollt 3 tagú Felügyelő Bizottság gyakorolja.

A Társaság alapvető feladatai közé a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése; fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás, valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása, és üzemeltetése tartozik. Sárvár Távhő Kft. távfűtő rendszere 5 hőtermelő kazánból áll. Hőenergiát veszünk át a Rákóczi úti telephelyen működő Kiserőmű SRV Kft. tulajdonában lévő gázmotortól.

A sárvári távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 6 km, saját tulajdonban lévő primer távvezeték hálózatból áll. A Kft. alaptevékenysége során 924 lakossági, 90 intézményi felhasználónak nyújt távhőszolgáltatást és melegvíz-ellátást. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul. A távfűtött épületek légtere több mint 162.000 lm3.

Továbbra is fő célunk, hogy egyre több elégedett fogyasztó vegye igénybe szolgáltatásunkat városunkban.

Ügyfeleink véleménye

Szolgáltatások

Általános információadás a szolgáltatásról

Számlázással, díjbeszedéssel kapcsolatos információk

Fogyasztók tájékoztatása a szolgáltatásra történő csatlakozás, a bővítés, szüneteltetés és az újraindítás feltételeiről

Fogyasztók tájékoztatása a távhőellátás díjtételeiről, az elszámolási módokról és a számlázási rendről

Távhőellátás számláival, mérőállásokkal kapcsolatos reklamációk intézése

Szolgáltatás teljesítésével és minőségével kapcsolatos észrevételek kezelése

Fogyasztói rendszerek fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos tanácsadás

Hibabejelentések fogadása, reklamációk felvétele és továbbítása, intézkedés céljából az illetékes vezetőnek

Egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos kérelmek, reklamációk, beadványok, adatlapok átvétele, továbbítása

Szerződéskötési és adatmódosítási ügyek intézése