Szolgáltatások

Távhő szolgáltatás

A Társaság alapvető feladatai közé a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése; fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás, valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása és üzemeltetése tartozik. A Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. távfűtő rendszere 5 hőtermelő kazánból áll. Hőenergiát veszünk át a Rákóczi úti telephelyen működő Kiserőmű SRV Kft. tulajdonában lévő gázmotortól.

A sárvári távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 6 km, saját tulajdonban lévő primer távvezeték hálózatból áll. A Kft. alaptevékenysége során 924 lakossági, 90 intézményi felhasználónak nyújt távhőszolgáltatást és melegvíz-ellátást. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul. A távfűtött épületek légtere több mint 162.000 lm3.

Továbbra is fő célunk, hogy egyre több elégedett fogyasztó vegye igénybe szolgáltatásunkat városunkban.

Ügyfélszolgálatunk ügyfélszolgálati időben az alábbi szolgáltatásokkal várja fogyasztóinkat:

Általános információadás a szolgáltatásról

Számlázással, díjbeszedéssel kapcsolatos információk

Fogyasztók tájékoztatása a szolgáltatásra történő csatlakozás, a bővítés, szüneteltetés és az újraindítás feltételeiről

Fogyasztók tájékoztatása a távhőellátás díjtételeiről, az elszámolási módokról és a számlázási rendről

Távhőellátás számláival, mérőállásokkal kapcsolatos reklamációk intézése

Szolgáltatás teljesítésével és minőségével kapcsolatos észrevételek kezelése

Fogyasztói rendszerek fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos tanácsadás

Hibabejelentések fogadása, reklamációk felvétele és továbbítása, intézkedés céljából az illetékes vezetőnek

Egyéb, a szolgáltatással kapcsolatos kérelmek, reklamációk, beadványok, adatlapok átvétele, továbbítása

Szerződéskötési és adatmódosítási ügyek intézése

Lakás- és helyiséggazdálkodás, társasházkezelés

A Kft. 2018. óta látja el az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, FHO és nem lakás célú bérlemények üzemeltetését. Jelenleg mintegy 200 önkormányzati tulajdonú bérlakás teljes körű üzemeltetési, kezelési feladatait látjuk el:

lakásbérleti szerződések megkötése

lakások bérlő részére történő átadása, visszavétele

bérleti díj beszedés, hátralékok behajtása, peresítés

bérlemények állagmegóvása, karbantartása, üres lakások felújítása

társasházkezelés

A feladatot a hatályos jogszabályok, önkormányzati rendeletek betartásával végezzük.

Sárvári temetők üzemeltetése

A sárvári temetők üzemeltetése Sárvár Város Önkormányzatának megbízásából társaságunk feladatkörébe tartozik.

Sárvári köztemetők:

Soproni utcai temető

Nyitvatartás:

Nyári időszámítás esetén: 06.00 - 20.00 óráig, ebből június, július, augusztus hónapokban 06.00 - 21.00 óráig

Téli időszámítás esetén: 07.00 - 17.30 óráig, ebből október 30. és november 3. között 07.00 - 20.00 óráig

Járművel történő behajtás: A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.

Hegyközségi temető: időkorlátozás nélkül látogatható

Rábasömjéni temető: időkorlátozás nélkül látogatható

Lezárt temetők:

Temető utcai temető

Sótonyi úti temető

Tizenháromvárosi temető

Lánkapusztai temető

Városi játszóterek kezelése, karbantartása, javítása

Sárvár területén több 12 játszótér található jelenleg:

Alkotmány u.

Csónakázó tó

Fekete-híd u. -Attila u.

Gárdonyi u.- Deák u.

Nagyvárad u.

Nádasdy u.

Laktanya u.

Petőfi lakótelep

Szegedi Körös G. u.

Újsziget u. – Dévai u.

Rábasömjéni

Rábasömjén templom mellett.

A játszóterek mindegyike megfelel az Európai Uniós szabványoknak. Ezek karbantartását, javítását a Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft végzi. Az esetlegesen veszélyessé vált játékokat a lehető leghamarabb megjavítjuk

Ha megrongált játszóteret lát, kérjük jelezze azt a hibabejelentőn keresztül!

Nyilvános illemhelyek üzemeltetése

Sárváron két helyen, a Csónakázó tónál és a Várkerületen működtetünk nyilvános illemhelyet.

Közfoglalkoztatás

A Sárvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával szorosan együttműködve egyszerre 16-20 foglalkoztatott hosszabb távú közfoglalkoztatását biztosítjuk teljes évben. A közfoglalkoztatottak a Kft. gondozásában lévő zöldterületeken, köztemetőkben végeznek növénygondozási és fűvágási munkálatokat, a nyilvános illemhely üzemeltetésében, valamint a Kft. által kezelt ingatlanok takarításában, a felmerülő javítási, karbantartási feladatokban vesznek részt.