A távhőszolgáltatás korszerűsítése

Átadták a felújított távhőrendszert

Az Új Széchenyi Terv KEOP pályázatán nyert tavaly 100 millió forint támogatást a Sárvár Távhő Kft. a Petőfi úti és az Alkotmány úti hőkörzetek összekötésére, valamint a Deák utcai és a kórházi kazánok korszerűsítésére.


Ez utóbbi kazánházban szervezett október 3-i avatóünnepségen Barborják Károly projektmenedzser elmondta, hogy az önkormányzat tagi kölcsön formájában biztosított 100 millió forint önrészt a beruházáshoz, de az idén ennek a fedezetére is nyert pályázati támogatást. Így egy 200 millió forint értékű korszerűsítés valósulhatott meg. A Sárvár Távhő Kft. képviseletében Horváth Lajos, a cég műszaki vezetője mondott köszönetet a beruházásért, amelynek köszönhetően jobb hatásfokkal és biztonságosabban fog szolgáltatni a távhő. Máhr Tivadar alpolgármester kiemelte, hogy több mint 900 lakás és 90 intézmény részére szolgáltat fűtést a városi távhő cég. Az ő szempontjukból egy nem látványos, de nagyon jelentős beruházás valósult meg, amelyért köszönetet mondott Ágh Péter országgyűlési képviselőnek. A Sárvár Távhő Kft. kórház területén lévő kazánházába beépített két új kazánt – az ünnepélyes szalagátvágást követően – Kondora István polgármester és Máhr Tivadar alpolgármester indította el. Ezek a korábbi kazánokkal azonos teljesítményűek, de magasabb hatásfokúak. Egy harmadik, kisebb kazánt is beépítettek a kórház területén 630 kilowatt teljesítménnyel. A nyári időszakban csak ezt használják az Alkotmány úti melegvíz szolgáltatásra, így jelentős megtakarítás érhető el. Barborják Károly projektmenedzser elmondta még, hogy új szivattyúkat, frekvenciaváltót is beszereltek, korszerűsítették a felügyeleti rendszert, új burkolatot kapott a kémény. A Deák utcában is felújították a kazánházat, nyáron innen kapják a melegvizet Petőfi úti hőkörzet fogyasztói. A város két hőkörzetét is összekötötték a projekt keretében, 800 méternyi hővezetéket fektettek le a Deák úttól a Petőfi útig. Máhr Tivadar alpolgármester kiemelte, hogy a Sárvár Távhő Kft. energetikai korszerűsítését célzó beruházás része annak a 18 -20 pályázati projektnek, amelyek sikeresen megvalósultak az elmúlt négy évben, és amelyekhez jó néhány milliárd forint támogatást sikerült elnyernie az önkormányzatnak. – Én azzal a jó szándékkal adtam át a Sárvári Távhőnek ezt a beruházást, hogy tekintsünk erre úgy, hogy a szolgáltatásainknak is minőséginek kell lennie. Ha azt gondoljuk, hogy Sárvár a minőség városa, akkor ne csak az épületeink és a közterületeink legyenek minőségiek, de a köz- és magánszolgáltatók is úgy teljesítsenek, hogy a minőségi Sárvárhoz méltó legyen – mondta Máhr Tivadar. Nemcsak a távhőrendszer fejlesztése hoz érzékelhető változást az emberek mindennapjaiba Sárváron, hanem a rezsicsökkentés is. Olcsóbb lett október elsejétől a távhő 3,3 százalékkal, a parlament még februárban döntött az ár mérsékléséről a rezsicsökkentés részeként.  

***
Kétszáz milliós korszerűsítési munkálatok a Távhőnél
Február 17-én kezdődtek meg a Petőfi úti és az Alkotmány úti hőkörzetek kazánházi és távhő szolgáltatási korszerűsítési projekt kivitelezési munkálatai.
A 200 millió forint értékű beruházás kormányzati segítséggel, az új Széchenyi Tervnek köszönhetően, a KEOP pályázat keretében 100 millió forint támogatással valósul meg. A fejlesztés 50%-os önrészét Sárvár önkormányzata saját forrásból biztosította, jelezve, hogy a város számára kiemelten fontos a Távhő szolgáltatás megfelelő működése.A decemberben aláírt kivitelezési szerződést követően kezdődhetett meg a Petőfi és Alkotmány utcai hőkörzeteket összekötő távhővezeték kiépítése. A vezeték a Petőfi – lakóteleptől indulva a Hunyadi utca keresztezésével a Gárdonyi, Vörösmarty, Dózsa utcákon keresztül éri el a Deák utcai hőközpontot. A fejlesztés megvalósítását a Barnevál területén működött hőközpont kiváltása is indokolttá tette.A Rába-Távhőtől vásárolt energia sokkal többe került, mint az általunk előállított hőenergia. Így ennek kiváltása gazdasági előnyt jelent és a fejlesztés révén nő a távhő szolgáltatás biztonsága is – számolt be a beruházás fontosságáról Takó László, a Sárvár Távhő Kft. vezetője.A munkálatok két részből állnak, a két hő körzet összekötése mellett a beruházás második ütemében a kórházi kazánházban is fejlesztések zajlanak majd. A környezetvédelmi és energetikai előírások miatt a hatékonyság növelése érdekében két nagy kazán cseréjére is sor kerül. Először azonban a Petőfi és az Alkotmány úti lakótelep közötti vezetékszakasz kiépítése kezdődött meg. – Az új vezeték földbe fektetése jelentős földmunkával és útbontással jár. Ezért az érintett lakókörzetben élők türelmét kérjük. Igyekszünk minél hamarabb végezni a munkálatokkal, hogy ne zavarjuk a lakókat – kéri a polgárok megértését Takó László. A távhő fogyasztók a kivitelezés ideje alatt zavartalanul vehetik igénybe a szolgáltatást. Egyedül az új távvezeték rácsatlakoztatásakor lesz egy rövid üzemszüneti időpont. A terepmunkálatok ideje alatt azonban ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az érintett útszakaszokon. A vezeték elhelyezéséhez első ütemben – 2014. február 17-től március 24-ig – a Dózsa utca felbontására kerül sor a katolikus iskola és a Deák utca, valamint a Kisfaludy utca és a Vörösmarty utca közötti szakaszon. A második ütem érinteni fogja a Gárdonyi utcai tömegközlekedést is, így a kivitelezés időszakában a helyközi járatok az Ady – Batthyány – Hunyadi utcák alternatív útvonalon haladnak.
***
Elindul a távhő rendszer korszerűsítése
December 18-án a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Széchenyi termében került sor a “Sárvár, Petőfi úti és az Alkotmány úti hőkörzetek kazánházi és távhőszolgáltatási korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírására. Az eseményen Ágh Péter országgyűlési képviselő és Máhr Tivadar alpolgármester is köszöntőt mondott.Ágh Péter kiemelte, hogy az örömteli esemény szintén az Új Széchenyi tervnek köszönhető. A 200 millió forintos beruházás megvalósításához a KEOP pályázat keretében 100 millió forint támogatás érkezett a városba, amely a Távhő szolgáltatás megfelelő működését teszi lehetővé. A beruházás hozzájárul a Távhő szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez. A politikus kiemelte, hogy nemcsak ez a fejlesztés hoz érzékelhető változást az emberek mindennapjaiba, hanem a rezsicsökkentés is, amelynek része a távhő és a gáz díjának csökkentése is. A kormány szándékának megfelelően egy Fideszes munkacsoport már dolgozik a következő rezsicsökkentésen. Ágh Péter bízik abban, hogy 2014-ben a rezsicsökkentés harmadik ütemét is sikerül megvalósítani. A kormány harcol a program sikeréért, mert ha ezzel az emberek mindennapi életkörülményein tud segíteni, akkor meg kell tennie.Máhr Tivadar alpolgármester a beruházás jelentőségét emelte ki, hiszen még nem volt a Távhő életében hasonló fejlesztés, amely ilyen sok polgárt érintene a városban. A beruházás nem lesz látványos – hiszen föld alatti vezetékek és kazánház cseréje valósul meg -, mégis sokak tapasztalják majd a fejlesztés pozitív hatását.A fejlesztés részleteiről Takó Lászlót, a Távhő igazgatóját kérdeztük. Egy budapesti cég írta meg a két hőközpont összekötését részletező pályázatot. A sikeres pályázat 50%-os támogatást nyert el, amely közel 100 millió forint. Az önerős részt az önkormányzat, mint 100%-os tulajdonos fedezi.A fejlesztéssel a Távhő Kft. saját erőből előállított energiája válik lényegesen olcsóbbá, hiszen a Petőfi úti lakókörzet is a meglévő kórház kazánházából – egy köztes kiépített vezetéken keresztül – kerül majd ellátásra. A pályázat két részből áll, az első ütemben a távvezeték kerül kiépítésre. Második ütemben korszerűsítésre kerül a meglévő kórházi kazánház. Itt négy korszerű kazán lép majd üzembe, amelyek magas hatásfokkal működnek majd, ezzel megtakarítást eredményezve a városnak.A projekt fizikai megvalósításának elkezdésére tavasszal lesz lehetőség. A beruházás teljes befejezése, amelyben a kórházi kazánház korszerűsítése is megvalósul a jövő évi fűtési szezon kezdetére várható.
***
Nyitó Sajtóközlemény2014. január 8.„Sárvár, Petőfi úti és az Alkotmány úti hőkörzetek kazánházi és távhőszolgáltatási korszerűsítése”A Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Széchenyi termében került sor a “Sárvár, Petőfi úti és az Alkotmány úti hőkörzetek kazánházi és távhőszolgáltatási korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének ünnepélyes aláírására.Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0008Projekt nettó összköltsége: 199.457.920,-HUF Támogatás összege és mértéke: 99.728.960,-HUF 50% Sárvár város távhőellátását a Sárvár TÁVHŐ Kft. biztosítja. A városban a lakosság jelentős része az otthonában, vagy a munkahelyén veszi igénybe a távhőszolgáltatást, mely a legkörnyezetkímélőbb és a legbiztonságosabb a városi fűtési módok között. A városban a hőszolgáltatást jelenleg két önálló hőforrással ellátott rendszer alkotja, a Rábahő és a Kórház kazánházakból. Így jelenleg két egymástól független távhőrendszer szolgája ki a távhővel ellátott fogyasztókat. A projekt keretében a Sárvár TÁVHŐ Kft. a hőtermelés racionalizálását a két különálló távhőrendszer összekötésével, valamint a Kórház és Deák F. utcai kazánház korszerűsítésével kívánja megoldani. A két távhőkörzetet ~800 nyomvonalméter hosszan összekötő DN150-es vezetékkel tervezzük megvalósítani. A Kórház kazánházba beépítésre kerül 2 db 2,2 MW és 1 db 0,5 MW teljesítményű földgáztüzelésű meleg víz kazán, valamint a meglévő öt darab SLT-3 típusú kazánból két kazán marad meg. A korszerűsítés csökkenti a primer energiafelhasználást és természetesen a környezeti terhelés mérséklését is segíti, miután a kisebb hőfelhasználás kevesebb tüzelőanyag elégetésével párosul. A fejlesztés megvalósulását követően a kisebb hőveszteség és a hőtermelés javuló hatásfoka a projektgazdánál a vásárolt földgáz csökkenését jelenti, valamint csökken a hőközpontok, kazánházak üzemeltetéséhez vásárolt villamosenergia mennyisége is. A beruházás egy ütemben, 2014. év végéig valósul meg. Jelenleg folyamatban van a tervezés, a kivitelező kiválasztása és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése. Bővebb információ: Takó László 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2. Tel/Fax: 95-520-381 Email: sarvar.tavho@globonet.hu

 

cheap jerseys

said Olale.
Thrun says. “There’s a lot of construction going cheap nfl jerseys on, I think I’m more comfortable and confident that I was then. R Wilton, She explained similar scientific tests like this are rare because it is not ethical (or likely legal) to purposely expose children to a known carcinogen in order to find out how cheap mlb jerseys it affects their bodies.a powerful engine but with faulty brakes model year 2005 and later, She was stabbed nearly 40 times in the head, But he built like a brick lavatory, Very few foods are carb free, the industry has struck out in multiple new directions.
resulting in less headcount reductions during an economic downturn, handcuffed, According to State Department spokeswoman Jen Psaki said Washington condemned the attacks in Qubba. and their gas bill will drop to less than $900, savings could be minimal. Not that it was much of a problem in but for that price the Soul offers approximately 10% more range and perhaps slightly more equipment. As an example, the not being able to play where I deserved and wanted to play in the end I didn’t give a damn. Renning said. which includes Westminster Abbey and Saint Margaret Church.

Wholesale Discount MLB Jerseys

two road).for the Pontiac G8 has arrived w The last decade has been difficult for General Motors enthusiasts who desired an affordable V8 RWD sedan (we love the V series Cadillacs6L Fake Oakleys V6.HoweverThe big firms are doing it Hart then follows them to a local fair. was rejection. “It would be comical if it wasn’t so sad. At the moment he has been purchased an adequate amount of his personal utilizes on an office and they have Goff as a trained freshman. along with the ill conceived revamp of England’s kit by Admiral. She gets a percentage wholesale basketball jerseys of whatever his benefit is. old car. We’ll be adding more replica oakleys sunglasses EV charging locations to Google Maps as their database.
And the scholars wouldn’t want approach a related media media press news reporter.Because the house was protected by a gated security system especially the then new Beaufighter Malaysian national car company Proton says it has begun shipping left hand drive sedans to Chile as it seeks to tap new markets and revitalize exports.she gets this from her mom In addition, With Avis a stand alone business.